İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yerelleşme Nedir?

Yerelleşme Nedir?

 

Ülkede merkezi yönetim birimlerinin, bazı görev ve yükümlülüklerini yerel yönetimlere devretmesini sağlayan yerelleşme, hükümetlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yerelleşme;  devlet birimlerinde üst kademe birimlerinin yetkilerini alt kademelere “yetki devri” yapmasıdır.

Son yarım asırda gerçekleşen küreselleşme ile birlikte yerelleşme daha ön plana çıkmıştır. Merkezi yönetimler (seçimle iş başı yapan hükümetler) ekonomik, sosyal ve idari bazı yetkilerini uluslar arası örgütlerle paylaşmaya zorlanmıştır. Bu bir anlamda merkezi yönetimlerin zayıflaması ve yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda Türkiye’de belediyeler örnek verilebilir. Hükümetin gönderdiği bütçeyi, kendi tasarrufları doğrultusunda idari, sosyal ve imar konularda harcama yetkilerine sahiptirler.

Ülkemizde yerelleşmeye yönelik politikalar 1990’ların sonuna doğru başlamış ve özellikle son 10 yıllık zaman diliminde yaygınlaşmıştır.  Günümüz ülkelerinde, yetkilerin ve iktisadi kaynakların yerel yönetimlere aktarılması demokratikleşmenin önemli bir faktörü olarak görülmektedir.

 

Yerelleşme Türleri

Siyasi (Politik) Yerelleşme: Siyasi yerelleşmede amaç; halka ve seçtiği temsilci kişilere karar verme ve uygulamada daha fazla yetki vermektir. Merkezi yönetime göre yerel yönetimler bölgesel sorunlara daha iyi hakim olabildiğinden “yerinde çözüm” daha kolay olarak görülür. Sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi yerel yönetimlerin görevleri arasında yer alır.

İdari (Yönetimsel) Yerelleşme: Yerel yönetimlerin iktisadi ve idari sorumluluklar taşıması, bölgedeki işleyişin hızlanması için önemlidir. Siyasi otoriteden bağımsız olarak, bölge temsilcilerinin bölge adına  alacağı kararlar ihtiyaçları daha hızlı karşılamaktadır.

Mali Yerelleşme: Temel olarak mali sorumlulukları kapsar. Yerel yönetimlerin aldığı kararlar doğrultusunda yapılacak işler için bütçeye ihtiyaç duyulur. Yerel yönetimlerin mali özgürlüğü ve yetkileri arttıkça yerel ekonomik faaliyetler daha kolay gerçekleştirilebilir.

Ekonomik Yerelleşme: Merkezi hükümetler ekonomik yerelleştirmeyi genellikle “özelleştirme” olarak uygular. Kar amacı güden veya gütmeyen kuruluşlara yasal düzenlemelerle işletme yetkisi verilir. Buradaki temel amaç bürokrasiye ve siyasi çevrelere bağımlı olmadan en iyi hizmeti insanlara ulaştırabilmektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.