İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teokrasi Nedir?

Teokrasi Nedir?

Teokrasi kelimesi, köken olarak Grekçe Tanrı anlamına gelen “Theos” ile kudret, iktidar anlamlarına gelen “kratos” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir kelimedir.

Teokrasi, dini temellere dayanan bir yönetim biçimidir. Teokrasinin hakim olduğu devlet organizasyonlarında yönetim, dini sınıfın kontrolünde ve denetimindedir. Devleti yöneten kişi aynı zamanda dini otoritenin başında da olabilir. Yüzyıllar önce başlayan bu yönetim şekli halen çeşitli ülkelerde devam etmektedir.

Eski çağlarda başlayan teokrasi, devletin merkezine dini alarak siyasi otoriteyle özdeşleşmesine neden olmuştur. Tarihte ilk olarak Urartular ve Hititler’de görülmüştür. Hititler’de devlet yönetim şekli teokratik monarşiydi. Devletin başında bulunan Kral’ın güçlerini Tanrı’dan aldığına inanılıyordu. Yine aynı dönemlerde Mısır’da firavunlar Tanrı-Kral sıfatını taşıyorlardı.

Teokrasi, tarihi olarak değişimlerden geçti ve ortaçağ döneminde “Ruhban Sınıfı” güçlendi. Papalık, Rahiplik gibi dinsel sıfatlar devlet yönetiminde etkin olmaya devam ettiler. İslam’da ise halifelik yine benzer bir etki gücüne sahipti.

Teokrasi ilk olarak 1789 Fransız İhtilali ardından ciddi güç kaybına uğraşmıştır. Kurulan yeni devletler yönetimlerini “laik” sistemlere oturtmuş ve dini otoriteleri devlet mekanizmasından ayırmışlardır.

Günümüzde teokrasi ile yönetilen ülkeler: Suudi Arabistan, İran, Sudan, Vatikan, Pakistan, Endonezya, Moritanya’dır. Bu ülkelerde yönetim biçimi farklılık gösterse de (örnek: Suudi Arabistan’da krallık) devlet dini kurallara tabi olarak yönetilir. Bu devletler dışında da dini erkin etkin olduğu ülkeler mevcuttur ancak tam anlamıyla teokrasi yoktur. (örnek: Afganistan)

Yakın tarih geçmişimize bakarsak Osmanlı Devleti’nde padişahlar aynı zamanda halife ünvanına sahipti. Bu nedenle de Osmanlı Devleti teokrasiyle yönetilen devletlerden biriydi.  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa bir süre sonra 1 Kasım 1922’de halifelik kaldırılmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylelikle yönetim biçimi belirlenmiş ve ruhban sınıfının devlet üzerindeki gücü etkisiz hale getirilmiştir.

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.