İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Eğitim”

Yerelleşme Nedir?

Yerelleşme Nedir?   Ülkede merkezi yönetim birimlerinin, bazı görev ve yükümlülüklerini yerel yönetimlere devretmesini sağlayan yerelleşme, hükümetlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yerelleşme;  devlet birimlerinde üst…

Teokrasi Nedir?

Teokrasi Nedir? Teokrasi kelimesi, köken olarak Grekçe Tanrı anlamına gelen “Theos” ile kudret, iktidar anlamlarına gelen “kratos” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir kelimedir. Teokrasi, dini temellere…

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir? Fiillere gelen eklerle oluşturulan; fiillerin zarf, sıfat, isim halini oluşturan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, eylemden türemiş olsalar da eylemin tüm özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Fiilimsiler…

Zarf (Belirteç) Nedir?

ZARF (BELİRTEÇ)   Sıfatlardan, kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan), fiillerden veya fiilimsilerden önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. Örnek » Öğrenciler girdiği…

İsimler (Adlar) Nedir?

İSİMLER (ADLAR) Duygu ve düşüncelerin, kavramların, çeşitli durumların ifade edilmesi için kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. Örnek:  Kalem, Ali, tencere, Kazakistan, maymun… İsimler kendi içinde…

Totalitarizm Nedir?

Totalitarizm, siyaset faaliyet alanın tek bir partinin elinde olmasıyla gerçekleşebilir. İktidarı elinde bulunduran bu partiye ait ideolojinin tüm ülkede egemen olması durumudur. Bu totaliter yapıda…