İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

iyzi

Yerelleşme Nedir?

Yerelleşme Nedir?   Ülkede merkezi yönetim birimlerinin, bazı görev ve yükümlülüklerini yerel yönetimlere devretmesini sağlayan yerelleşme, hükümetlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yerelleşme;  devlet birimlerinde üst…

Depremden Korunma Yolları Neledir?

Ülkemizin bulunduğu coğrafya itibariyle, başımıza gelebilecek doğal afetlerin başında deprem gelmektedir. Deprem doğanın kaçınılmaz bir gerçeği olsa da alacağımız tedbirler sayesinde can ve mal kaybını…

Teokrasi Nedir?

Teokrasi Nedir? Teokrasi kelimesi, köken olarak Grekçe Tanrı anlamına gelen “Theos” ile kudret, iktidar anlamlarına gelen “kratos” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir kelimedir. Teokrasi, dini temellere…

Bürokrasi Nedir?

Bürokrasi Nedir? Bürokrasi sadece devlet yönetiminde değil toplumun her alanında görebileceğimiz bir işleyiş şeklidir. Politik alanda devletin yönetim mekanizması olarak tanımlanan bürokrasi, doğru ve pratik…

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir? Fiillere gelen eklerle oluşturulan; fiillerin zarf, sıfat, isim halini oluşturan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, eylemden türemiş olsalar da eylemin tüm özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Fiilimsiler…

Zarf (Belirteç) Nedir?

ZARF (BELİRTEÇ)   Sıfatlardan, kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan), fiillerden veya fiilimsilerden önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. Örnek » Öğrenciler girdiği…